1

TS 10922 EN 81-1

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

2

TS EN 81-2

Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

3

TS EN 81-3 07.03.2002
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri

4

TS 13299

Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı

5 TS EN 13015

Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar
Direktif : 98/37/EC, 95/16/EC

10 TS EN 81-28 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri – Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm
Direktif : 95/16/EC
11 TS EN 81-58 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi
Direktif : 95/16/EC
12 TS EN 81-72 23.02.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri
Direktif : 95/16/EC
15 TS EN 81-70 21.06.2007 18:00:00
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif : 95/16/EC
17
TS EN 81-73 20.04.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı
Direktif : 95/16/EC
18 TS EN 81-80 21.12.2006
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları
19
TS 10922 EN 81-1/A2 10.04.2007 18:00:00
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Elektrikli asansörler – A2: Makina ve makara boşlukları
Direktif : 95/16/EC
20 TS EN 81-2/A2 20.02.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Direktif : 95/16/EC
22 TS EN 12015 12.10.2006
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Emisyon
Direktif : 89/336/EEC (2004/108/EC)
23 TS EN 12016 30.01.2007
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı – Bağışıklık
Direktif : 95/16/EC,98/37/EC
24 TS ISO 4190-6/T1 16.02.2006 18:00:00
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim
32 TS 12255 (3. Baskı) 25.04.2006
Yetkili servisler – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için – Kurallar
35 TS EN 12385-5/AC 25.04.2006
Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar
Direktif : 95/16/EC
36
TS 4789 ISO 7465/T1 23.11.2006 18:00:00
İnsan ve yük asansörleri – Kılavuz raylar, asansör kabinleri ve karşı ağırlıkları için – T tipi
37 TS EN 81-2/A1 20.02.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Hidrolik asansörler
Direktif : 95/16/EC
38 TS 10922 EN 81-1/A1 13.03.2007
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Bölüm 1: Elektrikli asansörler
Direktif : 95/16/EC
39 TS EN 81-70/A1 21.06.2007
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
Direktif : 95/16/EC
40 TS EN 50214 27.03.2007
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar
Direktif : 73/23/EEC (2006/95/EC)
41 TS EN ISO 10535 03.07.2007
Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları
Direktif : 93/42/EEC
42
TS EN 81-71+A1 (2.baskı) 06.12.2007
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler
Direktif : 95/16/EC